Polityka prywatności

Indygo Moving Solutions szanuje Państwa prywatność i dba o bezpieczeństwo udostępnianych informacji ściśle przestrzegając obowiązujących przepisów prawa w zakresie prywatności i danych osobowych.

Gwarantujemy naszym klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Indygo MS sp. z o. o., ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503762, numer NIP: 5242768144, numer REGON: 147173028.

1. Zbierane dane osobowe
1.1. Formularze online na portalu internetowym

Zbierane dane osobowe to informacje, które dostarczają nam Państwo dobrowolnie podczas wypełniania formularzy online na portalu internetowym w celu zapytania o wycenę lub nawiązania kontaktu z Indygo MS.

Do zbieranych danych osobowych należą w szczególności:

1.2. Pliki cookie

Indygo MS może także zbierać informacje w sposób automatyczny, za pomocą plików cookie (ciasteczka). Pliki cookie są umieszczane na urządzeniu, z którego Państwo korzystają (komputer stacjonarny lub przenośny, tablet, smartfon), z chwilą wejścia na portal, z zastrzeżeniem, że wyrazili Państwo na to zgodę, którą mogą Państwo w każdej chwili cofnąć.

Pliki cookie są wykorzystywane do:

Przed umieszczeniem plików cookie, Indygo prosi Państwa o zgodę. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby zaakceptować lub odmówić przyjmowania plików cookie, a także zablokować lub usunąć pliki cookie, które zostały umieszczone w Państwa przeglądarce.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Indygo Moving Solutions odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Indygo MS dla potrzeb działalności firmy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o wycenę i kontakt składane poprzez portal internetowy Indygo MS.

Indygo przetwarza dane osobowe, które zostały jej przekazane zgodnie z zakresem zgody udzielonej przez Klientów i z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Indygo MS przechowuje dane osobowe Klientów na serwerach gwarantujących ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do baz danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Indygo MS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do:

Indygo MS nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zebranych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba, że za wyraźną zgodą lub na prośbę Klienta albo na żądanie uprawnionych organów władz państwowych w związku z toczącymi się postępowaniami.

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać zmianom, o których będziemy Państwa informować na bieżąco za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie dotyczące ochrony prywatności, a zwłaszcza ochrony danych osobowych, mogą Państwo kierować na adres info@indygo-moving.com.